Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Verena Oy
y-tunnus 2006914-4
Kauppakatu 5b 19
40100 Jyväskylä

2. Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Sanne Pessi. Viestintämme vastaa viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Tiedustelut voi lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@verena.fi

3. Rekisterin nimi

Verena kotien yhteystietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhteen hoitaminen yhteyshenkilön ja Verenan välillä sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely. Lisäksi tarkoituksena on Verena kotien tiedotusmateriaalin suuntaaminen osoitetietojen perusteella uutiskirjeen ja/tai sähköpostin avulla. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle eikä käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yhteydenottolomakkeen kautta tulleista tilauksista sekä Verena kotien postituslistoille ilmoittautuneiden  henkilöiden yhteystiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta osoiterekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä henkilön vaatimuksesta. Yhdyshenkilönä on Sanne Aspfors, pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@verena.fi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla uutiskirjerekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Mahdolliset tapahtumissa syntyvät manuaaliset aineistot hävitetään kahden kuukauden kuluessa.

10. Oikeus tarkastaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua tietoja, joita hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin yhdyshenkilölle/pitäjälle.